24/10/10

εμείς; ποτέ!

Μάνο, Ολίβια και Αθηνά μας έχετε ξεχάσει!
Ανδρέας, Μαρία, Χριστίνα

(Μαρία Νικολέτου)