19/10/10

αγωνίες

θυμάσαι για αύριο, έτσι;

(Μελίνα Τριαν)