22/10/10

σκουπιδόδρομοι

Σταματήστε πια να πετάτε σκουπίδια απο το παράθυρο όταν οδηγείτε!

(Μαργαρίτα Καγγελίδου)