19/10/10

πώς είπες;

Εντιμότητα, δικαιοσύνη, συνείδηση... ουπς δύσκολες και άγνωστες λέξεις!!!


(Πηνελόπη)