19/10/10

έστω μια φορά μωρέεεεε...

Γιατί δεν γίνεται ποτέ όπως το φανταζόμασταν;

(Ν.Τ.)