19/10/10

ικανότητες...

Τι σου είναι να εχει ο ανθρωπος πάθος και μεράκι..
(Margarita Maron)