22/10/10

ανεπιφύλακτα

Έχω ανάγκη να παλεύω για τις ανάγκες μου...

(Ελένη)