17/11/10

μωρόοο μου!

όλα δικά σου μάτια μου!
(Μ.Αντ.)