8/11/10

σωστή ανάλυση

Αποκωδικοποίηση κωδικοποιημένου μηνύματος Εκλογών:
Πορδές, πορδές πάρα πολλές, πολλές πορδές...
 
(Έεϊ-Καίει-Σί)