8/11/10

ΕΚΛΟΓΕΣ

Όταν τσακώνεται μια πουτάνα με μία κυρία, χάνει πάντα η κυρία

(Νινα)