30/11/10

απουσίες

Πού πήγε το πνεύμα των Χριστουγέννων;

(Ν.Τ.)