12/11/10

κλοπές

Όποιος έχει κλέψει για σένα, μπορεί να κλέψει κι' εσένα


(Γιώργος Πασχαλίδης)