2/11/10

η ηδονή της ξεκούρασης

Είμαι τόσο κουρασμένη που δε βρίσκω ενδιαφέρον σε τίποτα..

(Μ.Στ.)