10/12/10

μοιραία

Όσοι τους ξαναψηφίσουν(όλους), είναι άξιοι της μοίρας τους!

(www.trikiklo.com)