10/12/10

χρωματολόγιο ζωής

Βάψε πολύχρωμα τα όνειρά σου και ονομασέ τα ελπίδες

(Λίτσα)