26/12/10

γκουχ!

Στα πόσα συρόπια βήχα θεωρήσε εξαρτημένο άτομο?

(Nina Stef)