26/12/10

θε-ϊ-κό (Santa)

Φοβερό ατομο ο Αη Βασίλης. Δεν υπάρχει λέμε!

(George Paschalidis)