3/1/11

Ευχές2

Εύχομαι ό,τι σας έλειψε το 2010 να σας μπουχτίσει το 2011

(George Paschalidis)