30/4/12

Τραλαλαλαλααα!


Ψήφισα και έληξεεες, έληξέεεες, εληξέεεες (τραγουδιστά).

(Ανέζα)