21/10/10

Βγάλε το σκασμό1

Μια ιστορία με χίλιες λέξεις
(Μ.Αντ.)