21/10/10

πολιτισμικά

Οι (απολίτιστοι) Τούρκοι μείωσαν τον ΦΠΑ. Εμείς οι πολιτισμένοι???


(Ν.Τ.)