27/10/10

έλα μου ντε...

1828: Ίδρυση Κράτους Ελλήνων... Ποτέ δεν το πιστέψαμε... Γιατί;
(Έεϊ-Καίει-Σί)