5/11/10

Πολιτική διαφήμιση

Ψηφίζουμε μονοκούκι Αλι Μπαμπά γιατί έχει μόνο 40 κλέφτες!

(Γιώργος Ξένος)