23/10/10

από όλα υπάρχουν

κλεφτά, υπάρχουν

(Γιώργος Πασχαλίδης)