23/10/10

φτώχειες

Χρεοκοπία είναι στις αξίες και όχι στα λεφτά!!
(Γιώργος Κουρίτας)