19/10/10

απλά πράματα

Δεν υπάρχει αντικειμενικότητα.
Η αντικειμενικότητα είναι η πλειοψηφία της υποκειμενικότητας

(Νανά_Γε)