19/10/10

καν'την όσο είναι νωρίς...

Είναι επικίνδυνα εδώ,γι'αυτό καλύτερα που φευγεις

(Matty)