20/10/10

ομορφιές

Η Ελλάδα είναι μια όμορφη χώρα με "άσχημους" ανθρώπους.

(Νίκη)