28/10/10

τς...τς.,,τς....τς....

Μια λέξη θα πω και δεν θα ξαναμιλήσω:
Ντροπή

(Γιώργος Κουρίτας)