28/10/10

πανελ-λαδικά


Μαμα: τι θα γίνεις όταν μεγαλώσεις;
Παιδί: Πανελίστρια μαμά!

(Ν.Τ.)