28/11/10

Σωστή απορία 2

Άραγε ο Σον Πεν ακούει Σοπέν;

(Valisia Vyza)